Ko smo

IBI Cert je ogranak institut za unapređenje poslovanja d.o.o. koji se bavi poslovima sertifikacije sistema menadžmenta, sertifikacije procesa, proizvoda i usluga, obukama kao i drugim poslovima koji omogućuju postizanje, održavanje i dokazivanje usaglašenosti.