Ostale usluge

Naša organizacija je u mogućnosti da vam pruži i veliki spektar drugih usluga u domenu sertifikacije proizvoda, CE označavanja, kontrole procesa proizvodnje i slično kao što je:

  • CE označavanje u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011
  • atestiranje postupaka zavarivanja prema EN15614
  • Sertifikaciju u skladu sa ISO 3834
  • Sertifikaciju u skladu sa EN 1090-2 i EN 1090-2
  • Sertifikacija proizvoda u skladu sa EN 14021
  • Fabrička kontrola proizvodnje cementnih konglomerata